Regulamin

I Informacje Ogólne

 1. Sklep internetowy www.akwarelamalowane.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem platformy e-commerce dostępnej na stronie internetowej.
 2. Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Akwarelą Malowane.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu www.akwarelamalowane.pl i dokonanie płatności jest formą świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 6. Promocje i rabaty nie łączą się – kupony promocyjne nie sumują się.

II Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Ilości podane w formularzu zamówienia są wiążące.
 3. Minimalna wartość jednostkowego zamówienia wynosi 100 zł – dotyczy to zarówno zaproszeń ślubnych, jak i wszystkich dodatków dostępnych na www.akwarelamalowane.pl.
 4. W cenę wliczone są 3 poprawki do projektu, każda kolejna poprawka jest dodatkowo płatna –koszt poprawki wynosi 15 zł.
 5. Istnieje możliwość personalizacji każdego zaproszenia/dodatku ślubnego poprzez wpisanie imion i nazwisk gości weselnych, usługa jest dodatkowo płatna – zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie sklepu www.akwarelamalowane.pl.
 6.  Przed wydrukiem Zamawiający otrzymuje projekty spersonalizowanych zaproszeń i dodatków – należy je dokładnie sprawdzić pod kątem błędów, literówek, niepotrzebnych spacji.
 7. Zaakceptowany przez Klienta projekt jest wiążący. Reklamację uznajemy wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem i zaakceptowaną wersją projektu.
 8. Akceptacja projektu oznacza brak możliwości wprowadzenia zmian do projektu i jest równoznaczna z przystąpieniem do prac produkcyjnych.
 9. Wszelkie teksty znajdujące się na zaproszeniach, jak również na dodatkach ślubnych dostarcza Klient uzupełniając formularz zamówienia otrzymany od nas mailem po złożeniu zamówienia.
 10. Akwarelą Malowane nie ingeruje w przesłane teksty, nie poprawia również błędów ortograficznych/stylistycznych/literowych czy też błędów w imionach i nazwiskach gości – prosimy o przesyłanie dokładnie sprawdzonych danych.
 11. Projekty w wersji obcojęzycznej wykonujemy wyłącznie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. Nie wykonujemy tłumaczeń.
 12. Listę gości do personalizacji wypełnia Klient, zgodnie z przesłanym formularzem.
 13. Nie ma możliwości modyfikacji elementów graficznych wzoru i czcionek – personalizacji podlega jedynie tekst w określonej części.
 14. Sklep nie realizuje zamówień według indywidualnych wzorów Zamawiających.
 15. Akwarelą Malowane zastrzega sobie prawo do publikacji wszystkich projektów na stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych.

III Realizacja zamówień

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupione produkty i zaakceptowaniu projektu. Dopiero po zaksięgowanej wpłacie Klient otrzymuje maila potwierdzającego rozpoczęcie realizacji zamówienia, jak również projekty do akceptacji (dotyczy wszystkich produktów oferowanych przez Akwarelą Malowane, tj. zaproszeń i dodatków ślubnych).
 2. Płatność odbywa się za pośrednictwem operatora płatności internetowych – PayU SA –, lub przelewu na konto Akwarelą Malowane:

ING Bank Śląski

81 1050 1445 1000 0092 4924 1333

IBAN: PL 81 1050 1445 1000 0092 4924 1333

W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia, który zostanie przesłany w mailu potwierdzającym jego przyjęcie.

 1. Zaproszenia i dodatki ślubne wysyłamy kurierem. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 2. Wszelkie koszty wysyłki pokrywa Klient.
 3. Projekt w formacie pdf do akceptacji wysłany zostanie w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności i przesłania formularza ze szczegółami zamówienia – licząc od późniejszej z tych dwóch dat
 4. Czas realizacji zamówienia od momentu zaakceptowania projektu do nadania przesyłki to 5 dni roboczych.
 5. Czas przesyłki nie jest wliczany do czasu realizacji i nie jest zależny od Akwarelą Malowane.
 6. Wszelkie elementy papeterii są pakowane osobno – niezłożone.

IV Reklamacja i zwroty

 1. Produkty Akwarelą Malowane nie są prefabrykowane, w związku z czym po zaakceptowaniu projektu przez Klienta nie ma możliwości zwrotu produktu.
 2. W razie rezygnacji z zamówienia po zaakceptowaniu projektu wartość zamówienia nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia przed akceptacją otrzymanego w formacie pdf projektu zwracamy 75 % wartości zamówienia.
 4. Ze względu na fakt, że papeteria ślubna jest produktem spersonalizowanym (jej wartość po zwrocie wynosi 0%) reklamacji nie podlegają produkty, które zostały zaakceptowane przez Klienta. (jeśli gotowy towar nie odbiega od zatwierdzonego projektu – dotyczy zarówno treści projektu, danych osobowych gości jak i rozmieszczenia graficznego).
 5. Reklamacji nie podlegają produkty wadliwe, których wada powstała w wyniku błędu Klienta (np. błędny tekst lub błędne imię i nazwisko gościa).
 6. Kolorystyka wydrukowanych projektów może nieznacznie odbiegać od kolorów na stronie internetowej, ze względu na różnice w ustawieniach monitorów i użycia innych modeli kolorów. Nie może być to podstawą reklamacji zamówionych produktów.
 7. Papeteria Akwarelą Malowane jest produkowana i cięta ręcznie w sposób mechaniczny – ewentualne różnice wielkości poszczególnych kart (do 1mm) są naturalne i nie są podstawą reklamacji.
 8. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres mailowy biuro@akwarelamalowane.pl lub na adres pocztowy: Marta Szczepańska Akwarelą Malowane, ul. Rzemieślnicza 25, 32-091 Michałowice w ciągu 5 dni od otrzymania produktu.
 9. Przesyłki wysłane na adres Akwarelą Malowane za pobraniem nie będą odbierane.
 10. Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.
 11. Reklamacje rozpatrywane będą w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwego produktu wraz z paragonem potwierdzającym zakup towaru/usług lub innym dokumentem potwierdzającym zakup (np. potwierdzenie przelewu).
 12. W przypadku uznania reklamacji poprawiony towar zostanie wysłany w  ciągu 7 dni roboczych.

V Prawa autorskie

 1. Wszystkie projekty/rysunki/obrazki/zdjęcia i inne formy pracy artystycznej są własnością firmy Akwarelą Malowane. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest zabronione.
 2. Kupując zaproszenia klient nie nabywa praw do grafiki i nie może korzystać z niej we własnym zakresie, jest to naruszenie praw autorskich.

VI Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia akcji promocyjnej i reklamowych Sklepu. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim lub przetwarzane w inny sposób. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jedn.: Dz.U.2002.101.926 ze zm..

VII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Akwarelą Malowane zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
 • W koszyku nie ma produktów.